Gwénaëlle heeft het vermogen om zich snel in het team van uw bedrijf te integreren, eventueel op locatie.

Hiernaast enkele recente opdrachten die door Pennec Legal Consultancy zijn uitgevoerd. Klik op de plus voor meer informatie.

Pennec Legal Consultancy biedt juridische advies en begeleiding voor concurrerender tarieven dan externe advocaten.

Als het nodig is om een extern advocaten kantoor in te schakelen, kan Pennec Legal Consultancy assisteren om het uitbesteden van het werk efficiënter en dus tegen lagere kosten te krijgen. Pennec Legal Consultancy kan door haar specifieke kennis scherpe afspraken maken met externe advocatenkantoren waardoor urendeclaraties transparanter en beheersbaar worden.

Opdracht:

Algemeen juridisch advies en begeleiding om een vennootschaap in Nederland te oprichten.

Bedrijf:

Franse bedrijven.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • algemeen juridisch advies en begeleiding;
 • voorbereiding van juridische documentatie (statuten; volmacht; etc) in samenwerking met de Nederlandse notaris;
 • coördinatie tussen de Frans client, de Nederlandse notaris, de belasting adviseur en alle andere Nederlandse autoriteiten.
Resultaat (in uitvoering):

Efficiënte voorbereiding (timing en kosten) voor de oprichting van een Nederlandse vennootschap en alle andere benodigde juridische documentatie om business in Nederland te beginnen.

Opdracht:

Algemeen juridische follow-up van verschillende Nederlandse vennootschappen met Franse moedermaatschappijen.

Bedrijf:

Frans-Nederlands bedrijven.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • het geven van algemeen juridisch advies;
 • voorbereiding van dagelijkse benodigde juridische documentatie (besluiten; volmachten…);
 • nakoming (compliance) met wet, reglement en juridische beleid van het concern;
 • opstellen van statuten;
 • voorbereiding van juridische documentatie voor jaarrekeningen;
 • beoordelen van contracten.
Resultaat (in uitvoering):

Juridische follow-up van Nederlandse vennootschappen in overleg met Franse juristen van de Franse moedervennootschappen.

Opdracht:

Herstructurering van de Nederlandse vennootschappen van een groot Frans farmaceutisch concern.

Bedrijf:

Frans farmaceutisch concern, wereldwijd aanwezig.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • voorbereiding van akten van statutenwijzigingen van Nederlandse vennootschappen en stichting;
 • voorbereiding van akten van oprichting van Nederlandse vennootschappen;
 • voorbereiding van akten van aandelenoverdracht , van decertificering van aandelen en van inbreng in natura;
 • voorbereiding van alle benodigde juridische documentatie (in het Frans en in het Nederlands);
 • teamlid van de werkgroep opgezet om een optimale structuur te bereiken;
 • coördinatie van de closing samen met interne Franse juristen;
 • contact met de Nederlandse notaris en de Franse advocaten.
Resultaat:

Nieuwe efficiënte juridische structuur voor de groep.

Opdracht:

Herstructurering en herstel van de totale Franse vastgoedleningen portefeuille en zekerheden.

Bedrijf:

Nederlandse financiële organisatie.

Pennec Legal Consultancy leverde:

Juridisch advies aan business afdeling van de bank op het gebied van Frans/Nederlands:

 • ondernemingsrecht, incl. corporate litigation;
 • financieringen en herstructureringen;
 • contractrecht;
 • vastgoedrecht, beslag en executie;
 • insolventierecht.
Uitgevoerde werkzaamheden:
 • cessie van vorderingen/leningen tussen de financiële organisatie en derde partijen: leningen en zekerheden documentatie analyseren; closing voorbereiden;
 • begeleiding van de verschillende procedures en overleg met curator, cliënten en detectives in het kader van surseance van betaling/ faillissement van cliënten in Nederland en/of Frankrijk;
 • beoordeling van documentatie over verlenging en wijziging van leningen en zekerheden, "cooperation agreements", boedelovereenkomsten, "standstill agreements", aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, "non-disclosure agreements";
 • zekerheden uitwinnen, begeleiding van beslagleggingen, voorbereidingen van aanmaning, dagvaarding, veiling en vrijlating van hypotheek in overleg met Franse en Nederlandse advocaten/notarissen;
 • begeleiding van beslagleggingen in Nederland en in Frankrijk;
 • begeleiding en overleg met Franse en Nederlandse advocatenkantoren betrokken bij de projecten bij procedures bij de Franse en Nederlandse rechtbanken.
Resultaat:

Optimale herstructurering van de Franse leningen portefeuille.

Opdracht:

Verkoop van vordering in een complex vastgoed project met hoge risico's in de Franse leningen portefeuille van een Nederlandse bank.

Bedrijf:

Nederlandse bank.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • juridisch advies tijdens het onderhandelen met verschillende potentiële kopers;
 • intern due-diligence van leningen, zekerheden documentatie en corporate documentatie);
 • juridische Franse en Nederlandse advies op gebied van ondernemingsrecht, vermogensrecht, financiering en corporate governance;
 • checken van verschillende protocollen en concept akten van cessie onder Frans recht;
 • voorbereiden van pre-closing en closing in Frankrijk;
 • coördinatie van het project met de Franse advocaten en de Franse notaris;
 • voorbereiden van alle na-closing stappen.
Resultaat:

Optimale verkoop van de vordering zonder reputatierisico's voor de bank in de toekomst.

Opdracht:

Juridisch onderzoek over het verleden van een complex vastgoed project in de Franse leningen portefeuille van een bank.

Bedrijf:

Nederlandse bank.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • studie en analyse van alle juridische bestaande documentatie met betrekking tot dit project;
 • juridisch Frans en Nederlands advies op gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, financiering en corporate governance;
 • studie en controle van de intern goedkeuring procedure binnen de bank voor dit project;
 • voorbereiding van interne juridische rapporten en conclusies over het project.
Resultaat:

Duidelijk juridisch overzicht over het verleden van het project.

Opdracht:

Studie over de reorganisatie van het bedrijf, voorbereiding van de documentatie en invoering van verschillende organen in de directie van een Nederlandse vennootschap na overlijden van de oprichter/director van de Frans moedermaatschappij van het familiebedrijf.

Bedrijf:

Frans familiebedrijf.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • studie en wijziging van de statuten van de Nederlandse vennootschap;
 • controleren van de vertaling Frans-Nederlands van de statuten;
 • voorbereiding van alle benodigde juridische documentatie (in het Frans of in het Nederlands);
 • samenwerking met de door het familiebedrijf opgezet werkgroep;
 • contact met Nederlandse notaris en Franse advocaten.
Resultaat:

Nieuwe statuten van de Nederlandse vennootschap aangepast conform de wensen van de Frans moedermaatschappij.

Opdracht:

Voorbereiding van verkoop van een Franse en Nederlandse leningen portfolio.

Bedrijf:

Nederlandse financiële organisatie.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • voorbereiding "non-disclosure agreements";
 • voorbereiding dataroom, dataroom proces, dataroom protocol and due-diligence reportage;
 • juridische advies tijdens het onderhandelen met verschillende potentiële kopers;
 • juridische Franse en Nederlandse advies op gebied van ondernemingsrecht, vermogensrecht, financiering en corporate governance;
 • coördinatie van het project met Franse advocaten en Franse notaris.
Resultaat:

Efficiënt en optimaal voorbereiding van de verkoop van de Franse vastgoedfinanciering portefeuille.

Opdracht:

Aankoop en verkoop van onroerend goed in Frankrijk.

Cliënt:

Nederlandse particulieren.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • Juridisch advies over de voorovereenkomst tot verkoop;
 • Contacten met een Franse makelaar;
 • Contacten met een Franse notaris;
 • Begeleiding van het tekenen van de voorovereenkomst tot verkoop;
 • Contact met verschillende Franse instanties (SAFER; kadaster; etc);
 • Juridisch advies over de notariële verkoopakte;
 • Begeleiding van het tekenen van de notariële verkoopakte;
 • Juridische assistentie bij alle andere benodigde formaliteiten.
Resultaat:

Aankoop en verkoop van onroerend goed op een effectieve en efficiënte manier voor de cliënten.

Opdracht:

Verlenging van huurovereenkomsten van "Résidences de tourisme" voor Nederlandse eigenaren.

Cliënt:

Nederlandse particulieren.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • Juridisch advies over verlenging van huurovereenkomst;
 • Voorbereiding van tegenvoorstel van verlenging van huurovereenkomst;
 • Juridische risico analyse;
 • Onderhandelingen met de ontwikkelaars/huurders.
Resultaat:

Huurovereenkomsten verlengd op een effectieve en efficiënte manier voor de eigenaren (Nederlandse particulieren).

Opdracht:

Juridisch assistentie bij Franse-Nederlandse projecten.

Cliënt:

De Brauw Blackstone Westbroek.

Pennec Legal Consultancy leverde:
 • Analyse van Franse juridische documenten.
Resultaat:

Effectieve en efficiënte manier van werken voor De Brauw Blackstone Westbroek.